Home

Het Pad is een wandelroute, ontwikkeld voor het bevorderen van gezondheid. De route begint in Millingen en gaat dan langs Waal en deltawateren tot aan de zee. De route is slechts globaal beschreven. Dit betekent dat de wandelaar zelf keuzes maakt over hoe te gaan, bijvoorbeeld langs de Waalstranden of over de dijk.

De route van Het Pad

Stichting Het Pad.nu heeft als doelstellingen:
• een platform te zijn voor mensen die fysieke en psychische gezondheid willen bevorderen door het (doen) lopen van Het Pad of het begeleiden daarvan;
• vergroting van de wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van Het Pad, opdat Het Pad kan worden opgenomen in de gezondheidszorg, uiteindelijk de zorgverzekering.


We verwezenlijken onze doelstellingen door:
• het bevorderen van het gebruik van Het Pad door algemene en groepsspecifieke communicatie;
• het faciliteren van een netwerk van begeleiders;
• het faciliteren van praktische producten en begeleidingsvormen;
• het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.


Wie zijn wij?
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Leen van der Sar (voorzitter)
Peter Gubbels (secretaris)
Dr. Reinier de Nooij (penningmeester)
Prof. dr. Wouter de Groot (wetenschappelijk onderzoek)


Onze vrijwilligers zijn:
• Sybren Bouwsma (beheer website en Route-informatie)
• Hans Heerdt (veldkennis)

Stichting Het Pad.nu:

  • Is voortgekomen uit een Green Deal, genaamd Het Pad. Hierin werd samengewerkt door het ministerie van EZ, de Radboud Universiteit, Radboudumc, Menzis zorgverzekeringen en provincie Gelderland.
  • Is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  • Werkt met een vrijwillig bestuur. Bestuursleden ontvangen alleen een beperkte onkostenvergoeding. Vrijwilligers hebben recht op een vrijwilligersvergoeding.
  • Is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63797933. Het RSIN is 855406902.

Post- en bezoekadres:

Reinier de Nooij (penningmeester), Meander 17, Bemmel

Contact:

reinier.denooij@gmail.com

Met dank aan

Financiële steun is tot nu toe afkomstig van de Rabobank Rijk van Nijmegen, Provincie Gelderland en een aantal particulieren. De oprichting van Stichting Het Pad.nu is gesponsord door Notariskantoor Van Schaik in Bemmel.

De Radboud Universiteit heeft het auteursrecht op de Routebeschrijving van Het Pad overgedragen aan Het Pad.nu.

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag