Home

Het Pad is een wandelroute, ontwikkeld voor het bevorderen van gezondheid. De route begint in Millingen en gaat dan langs Waal en deltawateren tot aan de zee. De route is slechts globaal beschreven. Dit betekent dat de wandelaar zelf keuzes maakt over hoe te gaan, bijvoorbeeld langs de Waalstranden of over de dijk.

De route van Het Pad


Wie zijn wij?
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Dr. Reinier de Nooij
Prof. dr. Wouter de Groot


Stichting Het Pad.nu:

  • Is voortgekomen uit een Green Deal, genaamd Het Pad. Hierin werd samengewerkt door het ministerie van EZ, de Radboud Universiteit, Radboudumc, Menzis zorgverzekeringen en provincie Gelderland.
  • Is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  • Werkt met een vrijwillig bestuur. Bestuursleden ontvangen alleen een beperkte onkostenvergoeding. Vrijwilligers hebben recht op een vrijwilligersvergoeding.
  • Is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63797933. Het RSIN is 855406902.

Post- en bezoekadres:

Reinier de Nooij (penningmeester), Meander 17, Bemmel

Contact:

reinier.denooij@gmail.com

Met dank aan

Financiële steun was afkomstig van de Rabobank Rijk van Nijmegen, Provincie Gelderland en een aantal particulieren. De oprichting van Stichting Het Pad.nu is gesponsord door Notariskantoor Van Schaik in Bemmel.

De Radboud Universiteit heeft het auteursrecht op de Routebeschrijving van Het Pad overgedragen aan Het Pad.nu.

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag